Ģimene ir sargājama, ceļama, viņa jādara labāka, jo no veselīgām ģimenēm sastādās veselīga tauta.

Par Mums!

Jau 30 gadus LDĢB “Dēkla” ir iestājusies Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienībā.

LDGB “Apvienība” jau ilgus gadus nodrošina sadarbību ar Eiropas Konfiderācijas apvienībām, iesniedzot dažādus grozijumprojektus Latvijas valsts likumdošanā. lai gūtu dažādus atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm, kas ir līdzīgi, kā citviet Eiropā.

Sadarbības partneri