Mūsu mazais stāsts

 • Atvēršanas diena

  Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” dibināta 1989. gada 4. augustā.

  Pirms gandrīz 30 gadiem klubā”Kursa” kopā sanāca 49 ar bērniem bagātas ģimenes. Šīs iniciatīvas vadītā grupa, kurā darbojās arī Gunārs Silakaktiņš, Aigars Štāls, Ildze Lagzdiņa, Aina Kārkla, Vineta Baļķēna, Māra Sēne un citi, bija sagatavojuši dokumentus pavisam jaunas organizācijas dibināšanai, tajā laikā, Pasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu asociācijai “Dēkla”.

  Par organizācijas emblēmu tika izraudzīts  saules koks, arī biedrības nosaukums tika izvēlēts atbilstošs biedrības būtībai – Dēkla, auglības dieviete. Būtībā LDĢB “Dēkla” ietver ģimenes, kuras dzīvoLiepājas pilsētas teritorijā. Līdz ar to, biedrībā par biedru var iestāties tikai un vienīgi tās ģimenes, kuras ir deklarējušas savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

 • 252 Mazie cilvēciņi

  Mūsu biedrībā ir vairāk kā 60 ģimeņu un to skaits pamazām aug. Kopā jau ir vairāk kā 252 bērnu kuru skaits ātri palielinās.

 • LDĢB “Dēkla” ir kļuvusi par sabiedriskā labuma statusa organizāciju kopš 2014. gada 10. jūlija.

  Statusa piešķiršana notika Finanšu ministrijas sēdē atbilstoši normatīvajiem likumiem. Sabiedriskā labuma statusa piešķiršanai tika izvērtētas visas biedrības darbības jomas: labdarībā, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībā, izglītības atbalstīšanā, vides aizsardzībā, trūcīgo un sociāli maznodrošināto personu grupu sociālās labklājības celšanā, kultūras atbalstīšanā u.c.

LDĢB “Dēkla” biedru tiesības un pienākumi

 • LDĢB “Dēkla” biedru tiesības un pienākumi

  • Piedalīties biedrības pārvaldē
  • Saņemt informāciju par biedrības darbību
  • Piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli
  • Vēlēt un tikt ievēlētam biedrības vadošajos un kontroles orgānos
  • Lietot biedrības simboliku
  • Izmantot biedrības materiālo bāzi
  • Veikt gada biedru naudas maksu – ģimenei 15 eur
 • LDĢB “Dēkla” mērķis un uzdevumi

  Mērķis

  Biedrības mērķis ir ģimeņu, ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā, jauniešu iesaistīšana biedrības darbībā, veicināt sadarbību ar citām jauniešu organizācijām, piekopjot veselīgu, nekaitīgu dzīves veidu, kas kalpotu par piemēru organizācijas atbalstītājiem, saturīga brīvā laika pavadīšana ar ģimenēm, kā arī piedalīšanās vietējos un starptautiskos projektos.

  Kopumā LDĢB “Dēkla” svarīgākie uzdevumi ir :

  • Veicināt biedrības biedru izglītošanu, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām biedrībām
  • Organizēt informatīvus, kultūras u.c. pasākumus
  • Veicināt ģimeņu intigrēšanu sabiedrībā
  • Ierosināt, apkopot un iesniegt valsts un pašvaldības institūcijām priekšlikumus par jautājumiem, kas skar ģimeņu intereses
  • Nodrošināt efektīvas iekšējās un ārējās sabiedriskās attiecības
Kļūsti par biedru
0
ĢIMENES
0
BĒRNI
0
PASĀKUMI
0
LAIMĪGI BIEDRI

SADARBĪBAS PARTNERI

Uzdod jautājumu

Šeit Jūs varat uzdot jebkuru jautājumu ar kuru esat saskārušies un nevarast tam atbildi. Būsum priecīgi palīdzēt.